Location

DIRECTIONS FROM DUBLIN AIRPORT TO DERGVALE HOTEL
 
BUS:
 
AIRCOACH BUS  (Route 700)  ----> To Upper O'Connell Street - Price: 8 Euro
DUBLIN BUS 16  ---->  To Upper O'Connell Street - Price: 3.30 Euro
 
Take Aircoach or Dublin Bus 16 in the direction of city centre, as far as Upper O'Connell Street (Outside Gresham Hotel) -  Ask the bus driver to call you when you reach Upper O'Connell Street. 
Turn back and walk up on to Parnell Square as far as the traffic lights beside Findlaters Church. Turn right on to Gardiner Row and continue straight as far as Gardiner Place. 
The Dergvale Hotel is situated on left side, number 4 Gardiner Place.
It takes 10 minutes to walk from the drop-off bus stop on O’Connell Street to the hotel. 
Bus Journey Time: 40 - 60 Minutes. 
 
DUBLIN BUS 41 -  To Mountjoy Square  - Price: 3.30 Euro
 
Take Dublin Bus 41 in the direction of city centre, as far as Mountjoy Square. Ask the bus driver to call you when you reach Mountjoy Square).
Turn and walk back to the traffic lights (Beside DID Electrical). 
Cross the road on to Gardiner Place. The hotel on situated on the right side, number 4.
It takes 5 minutes to walk from the drop-off bus stop on Mountjoy Square to the hotel. 
Bus Journey Time: 40- 60 Minutes. 
 
TAXI:
Taxi Cabs are available outside the main entrance of the arrivals hall at Dublin Airport.
Price: 25 - 35 Euro
Journey Time: 20 - 40 Minutes
 
PLEASE NOTE: Bus and Taxi Prices Are Subject To Change
 
GPS: 53.356108 -6.260747
Hình ảnh có nhãn Other
 
Nearby Places of Interest (Walking Times From The Dergvale Hotel):
O’Connell Street: 7 Minutes
Croke Park: 10 Minutes
Trinity College: 15 Minutes
Temple Bar: 15 Minutes
Dublin Castle: 20 Minutes
Airport Bus: 5 Minutes
Henry Street Shopping: 10 Minutes
Luas Tram: 10 Minutes
Grafton Street Shopping: 20 Minutes
Temple St. Hospital: 3 Minutes
Christchurch Cathedral: 20 Minutes
Mater Hospital: 5 Minutes
 
Tickets For Sale
Get your tickets for the Airlink and Dublin Bus Tours
 
Dublin Bus Tours Tickets On Sale
2 Day Tour Tickets Available
 
Location Map

Liên Hệ

Địa chỉ

Dergvale Hotel
4 Gardiner Place
Dublin 1
Ireland
D01 P0K6

Điện Thoại

+353 1 874 4753

Email

dergvalehotel4@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+353 1 874 4753

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách